zoom meeting joining 2013 pcr test reizen ggd zoom install for all users download zoom participant list zoom audio not working on lenovo laptop - zoom audio not working on lenovo laptop zoom minimum requirements pc - zoom minimum requirements pc zoom client meeting app download
Categorías
Actualitat Articles

Gloses de 1778, del llibre “Folklore menorquí. De la pagesia”, de Francesc d’Albranca

La nostra amiga Rosa Rotger Triay ha trobat, i ens ha fet arribar, aquestes gloses de l’any 1778, del llibre «Folklore Menorquí. De la pagesía», de Francesc Camps i Mercadal “Francesc d’Albranca”. Un relat, glosat, que ens recorda el nostre Fra Roger, i la seua tasca d’ajudar al poble, sobretot en anyades dolentes, com la que descriu el glosador. Aquí la teniu …

[zilla_one_third]
De s’anyada vui parlar:
mil set-cents setanta-vuit;
qui fonc un any curt de fruit,
de llegum i de poc pa,
que els pobres van arribar
a dur-li, an es ventre buit!

Veient que es poble patia,
van dir an es predicador
que explicás amb so sermó
que assistís el que poria;
que Déu ja li pagaria,
a més de s’obligació.

Los més doctes s’ajuntaren,
de frares i capellans,
senyors, mossons, ciutadans,
tots els extrems consultaren,
i en sa quarema donaren
llecéncia per menjar carn.

Ells feren un enviat
que anás per la pagesia,
per veure si trobaria
qualcú que fes caritat
per la gran necessitat
que a Ciutadella hi havia.

I hi havia un capellá
que anava pels cavallers
i pels que porien més,
si tenien res de dar:
i molts varen ajudar de carn, i blat i doblers.[/zilla_one_third] [zilla_one_third]
Pels pobres alimentar
feien una olla comuna;
els pobres corren fortuna
en dia que es blat va car;
que un qui curtetja de pa
pot dir en raó que dejuna.

Tres calderes de cuinat
feien un dia altre no,
carn d’oveia i de moltó
, i covos de pa taiat:
i cada part dessecat;
i un per dar sa ració.

Es frare qui ho va cuinar,
aquest partia es cuinat;
sa carn la dava el donat,
i son fii donava es pa;
peró a l’últim no faltá
gent que ho va despreciat;

Així mateix hi ha hagut
Gent que ho va despreciar:
«que feien es cuinat dar»;
«que casi tot era suc».
Jo en voldria haver tingut
per poder-me assaciar.

El que ho ha despreciat,
aquest mereix corregir,
i en raó Ii podem dir
que no en té necessitat:
perqué un qui va atalentat
tot ho troba un au-fení. (*)[/zilla_one_third] [zilla_one_third_last]Molts se devien pensar
que es posarien com odres,
com qui vagi a unes bodes,
de cuinat i carn i pa:
tanta gent s’hi abutira
que faran ses parts menoses.

Mitja quartera de blat
partien cada vegada;
prima que fos sa tajada,
al punt estava acabat,
i en n’amollar en es falcat,
era just una espolsada.

Del que m’han encomanat
ja «he donades ses proves:
com van proveir los pobres:
de pa, carn i de cuinat;
i a qui ho ha despreciat,
Déu deix fer millores obres.

Si volen sebre s’autor
que aquestes cobles ha fet,
i volen sortir de plet
direu que és en Bep Vivó,
a prop des Portal de Maó,
un pobre veI i contret. (**)

*) .Au Fenix.
* * 1 Contret. esgarrat . impedit…
[/zilla_one_third_last]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.