Òrgans

Fundadors

Ariadna Martínez Martínez, Joan Bagur Moll, José Manuel Allés Salvá, Águeda Pons Villalonga, Ana Gámez Sánchez, Teodoro Biurrun Coll, Carlos Juanico Urbina, José Bosch Camps, Miquel Mariano Vadell, Tomás Cano Folch, Jaume Mascaró Pons, Asunción Bosch Moll, Antoni Juaneda Cabrisas, Elisabeth Julienne Guillén Fernández, Josep Pelfort Sola, Rosa Rotger Triay, Daniel González Mora, Anna Tusell Artigas, Victor González Bayo, Damià Borrás Barber, Josep Borrás Anglada.

Assemblea General

L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació i tots els membres de la mateixa en formen part per dret propi i irrenunciable

Junta Directiva (acord assemblea 13.02.2016)

President: Josep Borrás Anglada
Vicepresidenta: Rosa Rotger Triay
Secretari: Antoni Juaneda Cabrisas
Tresorera: Sión Bosch Moll
Vocals: Joan Bagur Moll, José Manuel Allés Salvá, Águeda Pons Villalonga, Ana Gámez Sánchez, Miquel Mariano Pons, José Bosch Camps, Miquel Mariano Vadell, Tomás Cano Folch, Antoni Aguiló, Jaume de Febrer

Consell Assessor (acord assemblea 21.02.2015)

President: Alfons Méndez Vidal (per delegació de Miquel Àngel Limón, president del Consell Científic de l’IME)
Vicepresident: Josep Borrás Anglada (president de Fra Roger)
Vocals: Josep Pelfort (Centre d’Estudis Gastronòmics de Menorca), Pere Fraga Arguimbau (IME, Ciències Naturals), Jaume Mascaró Pons (IME, Ciències Socisls), Margarita Cursach Seguí (IME, Llengua i Lliteratura), Guillem Sintes Espasa (IME, Història i Arqueologia), Antoni Roca Martínez (IME, Ciència i Tècnica), Sergi Marí (Observatori Socioambiental de Menorca), Andreu Vidal Mascaró, Núria Bàguena Menanges, José María Pisa Vilarroya, Rafael Aracil

https://www.high-endrolex.com/21