Categorías
Actualitat Articles

La gastronomia i l’alimentació de Menorca en la història. Els militars americans del segle XIX (Alfons Méndez)

La marina americana va tenir el port de Maó com a base a la Mediterrània des del 1818 fins el 1845, una època en què Menorca va patir una extraordinària crisi causada per la fi dels negocis marítims que havien donat suport a la relativa prosperitat de l’illa entre l’inici del domini anglès, el 1708, […]

Categorías
Actualitat Articles

La gastronomia i l’alimentació de Menorca en la història. L’entrada del segle XIX (Alfons Méndez)

Els darrers anys del segle XVIII i les dues primeres dècades del segle següent Espanya va viure una profunda convulsió, de la qual no es podia escapar Menorca, que fou fortament afectada per la guerra angloespanyola (que originà el darrer domini anglès, 1798-1802) i la Guerra de la Independència entre el 1808 i el 1814. […]

Categorías
Actualitat Estudis

La gastronomia i l’alimentació de Menorca en la història. Carn, peix i begudes al segle XVIII (Alfons Méndez)

Els viatgers de la segona meitat del segle XVIII assenyalen l’extraordinària importància del peix en la dieta dels menorquins. Es tractava d’un gènere abundant i barat, que no faltava mai als mercats de l’illa. Armstrong n’esmenta diverses espècies, entre les quals destaca l’orada, la donzella, la mòllera, el congre i l’anguila, l’agulla, la sardina i […]

Categorías
Actualitat Articles

La gastronomia i l’alimentació de Menorca en la història. El segle XVIII (Alfons Méndez)

Menorca ha rebut l’atenció d’un considerable nombre de viatgers, que són una font d’informació valuosa sobre diferents aspectes de l’illa. En particular, aquest rosari d’escriptors ens ofereix una excel•lent visió dels canvis operats en els hàbits culinaris dels menorquins al llarg del temps. La segona part del segle XVIII queda ben coberta per cinc autors: […]

Categorías
Actualitat Articles

Menorca en els llibres de viatges. Una terra pròdiga en vins (Alfons Méndez)

Un fet remarcable de les topografies mèdiques escrites sobre Menorca és l’espai que hi destinen els autors a explicar com és el vi de l’illa, sempre en termes ben elogiosos. La importància que donen al tema fa que no es limitin a una simple descripció de les propietats alimentàries dels brous menorquins, sinó que inclogui […]

Categorías
Actualitat Articles

Redescobrint la història del vi de Menorca (Alfons Méndez)

Menorca  conegué la producció de vi des de molt aviat; la vinya es cultivava durant l’Imperi Romà, i es va mantenir fins i tot entre els musulmans. La seva època d’esplendor arribà al segle XVIII, però en l’actualitat aquesta tradició vinícola quasi s’ha perdut. Només ens la recorden els nombrosos indrets coneguts com “vinya” escampats […]

https://www.high-endrolex.com/21