Assemblea de socis de Fra Roger 2018

El divendres dia 2 de febrer a les 19h al Casino 17 de Gener de Ciutadella, es celebrarà l’Assemblea anual de socis de Fra Roger amb els següent Ordre del dia:

Intervenció del President
Aprovació de l’acta de l’assemblea de 17 de febrer de 2017
Memòria d’Activitats i Estat de Comptes any 2017
Pla d’Actuació i Pressupost any 2018
Quota socis any 2018
Modificació dels Estatuts
Elecció dels càrrecs de la Junta Directiva
Torn obert de paraules

Després de l’assemblea es servirà un tast de cuina menorquina, a les mateixa sala del Casino 17 de Gener.

A aquesta Assemblea es renovaran els càrrecs de la Junta Directiva, tota vegada que ja han transcorregut els 4 anys de mandat prevists als Estatuts. La junta actual, en la reunió celebrada el 18 de desembre de 2017, va acordar iniciar el procés per a aquesta elecció, d’acord amb el procediment i normes següents:

– Tots els socis de Fra Roger que gaudeixin de tots els seus drets d’acord amb els Estatuts de l’associació podran presentar la seua candidatura per a un o més dels següents càrrecs que integren la Junta Directiva: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i vocal.
– Els socis podran optar a més d’un càrrec dels esmentats a l’apartat anterior, però només podran ocupar un d’aquests càrrecs si son elegits, havent de renunciar als càrrecs pels quals hagin pogut ser elegits i no vulguin ocupar.
– El termini per a la presentació de candidatures acaba el dilluns dia 22 de gener de 2018 a les 24 hores.
La presentació de candidatures es podrà fer mitjançant escrit dirigit al president de Fra Roger, o per correu electrònic a l’adreça fraroger@gastronomiamenorquina.com havent d’indicar: nom i llinatges, DNI, i el càrrec o càrrecs als que vol optar.
– Durant l’assemblea, els candidats/tes a president/a podran fer ús d’un torn de paraula per un temps màxim de 15 minuts per a exposar el que considerin oportú respecte de la seua candidatura i propostes d’actuació, gestió i altres.
– La votació es farà durant l’assemblea de socis per a cadascun dels càrrecs que s’han d’elegir, sempre que hi hagi més d’un/a candidat/a; després de la votació es farà el recompte per part del president i el secretari, i es proclamaran els càrrecs elegits i la composició de la nova Junta Directiva.

,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: