Assemblea de socis de Fra Roger 2017

Menorca  Alaior Centyre BICK Assamblea Fra Roger

Foto Javier Coll/Diari Menorca

El divendres dia 17 de febrer a les 20h, l’associació Fra Roger va celebrar la seua Assemblea anual de socis al CentreBit Menorca a Alaior (polígon industrial La Trotxa, p. 37-46), amb els següent Ordre del dia que consta a aquesta convocatòria: Assemblea Socis convocatoria Després d’una intervenció del president, Josep Borrás, que va donar la benvinguda als assistents, es va mostrar orgullós de l’activitat desenvolupada per l’associació, i va agraïr a totes les persones que colaboren amb l’entitat la seua implicació i dedicació, es va entrar en les matèries de la convocatòria. En primer lloc, i per assentiment, es va aprovar l’acta de l’assemblea celebrada el 13 de febrer de 2016 al Centre de Convencions des Mercadal.

A continuació, el secretari, Antoni Juaneda, va donar compte de la Memòria d’Activitats i l’Estat de Comptes fent un repàs general a la mateixa, tota vegada que havia estat remesa als socis prèviament a la reunió, destacant que, com a dada significativa de la intensitat de les activitats realitzades, es pot dir que més de 2.000 persones van assistir durant 2016 a activitats pròpies de Fra Roger. I tot això, amb uns recursos limitats, tota vegada que durant l’exercici 2016, els ingresos i despeses van estar al voltant dels 13.000€. Això va donar peu a que la tresorera, Sión Bosch, exposés l’Estat de Comptes. Va explicar que els ingresos de l’exercici havien pujat a 13.308,76€ i les despeses a 12.433,49€, amb un resultat de 875,27€, i un saldo a bancs i caixa a 31 de desembre de 2016 de 1.108,10€.

Tot seguit es va obrir un debat, amb diverses intervencions, sobre la necessitat d’obtenir més finançament, tota vegada que Fra Roger és una entitat molt ben valorada pels ciutadans. Es va plantejar la conveniència de fomentar més i millor la captació de socis, tant durant les activitats que s’organitzen (mitjançant una butlleta de subscripció que es podria posar a l’abast del públic), com a través de mailing i altres accions de promoció a través de les xarxes socials, explicant les avantatges de ser soci de Fra Roger, i apel·lant també a la «bona causa» que suposa la seua activitat. També es va plantejar la possibilitat de captar una figura diferent a la del soci, com ara empreses, persones o enitats que facin de patrocinadors de Fra Roger, mitjançant una relació merament econòmica, tant si és aportant una quantitat anual no finalista, com fent una aportació per a patrocinar un esdeveniment concret; i que l’associació lis correspongui amb publicitat i reconeixement.

Els assistents, per unanimitat, van aprovar la Memòria d’Activitats i l’Estat de Compte de l’any 2016, i van instar la junta directiva a fomentar la captació de socis i cercar fórmules per a obtenir més finançament de possibles patrocinadors.

Aquí pots veure aquests documents: Fra Roger Memoria Activitats 2016i Fra Roger Estat Comptes 2016

Passant al quart punt de l’ordre del dia, es va donar del Pla d’actuació i el Pressupost de Fra Roger per a 2017 que va ser aprovat com a proposta per la Junta Directiva de l’associació, celebrada el passat 19 de desembre, i que també havia estat remès als socis amb la convocatòria. El pla s’ha estructurat en diversos apartats: Cuina i Educació, Art i Gastronomia, Divulgació de Cuina i Producte, Gastronomia Històrica, i Altres; a més d’accions derivades dels acords amb diverses empreses i entitats, amb els mitjans de comunicació, i les accions de divulgació a través de web i xarxes socials, captació de socis, etc. El Pressupost previst per a desenvolupar les accions del pla és de 15.000€. El secretari va exposar molt per damunt els apartats o línies d’acció en que es dividia el pla, que conté activitats confirmades, d’altres proposades pendent de concretar, simples idees que s’han d’anar desenvolupant, etc. Va dir que es tracta, per tant, d’un pla dinamic, que va canviant constantment, en funció de les accions que es van proposant a l’associació, de les que es van concretant amb dates i continguts concrets, i les que al final es descarten (que son les menys).

Després de diverses intervencions, en les que es va valorar positivament tant l’estructura del pla com les accions que s’hi preveuen, els assistents, per unanimitat, van aprovar el Pla d’Actuació i el Pressupost per a l’any 2017.

Aquí pot veure i descarregar-te el document: Fra Roger Pla Actuacio i Pressupost 2017

El següent punt de l’ordre del dia corresponia a la fixació de la quota de soci per a 2017. El president va proposar fixar la quota per a 2017 en 35€, i la tresorera va explicar que per aquest any es començaria amb el sistema de domiciliació de les quotes, per a facilitar la tasca de cobrament. Els assistents van considerar adequada la nova quota, tota vegada que segueix essent una quantitat molt assumible i, per tant, per unanimitat, es va fixar la quota de soci de Fra Roger per a l’any 2017 en 35€.

En matèria de renovació de càrrec i altres nomenaments, el secretari va proposar que l’assemblea acordés la incorporació de Sonia Sintes Cucalón a la junta directiva en substitució d’Elisabeth Guillén, que se’n va anar a viura a Anglaterra; tot i que na Sonia Sintes ja acudia regularment a les reunions de la junta, era necessari l’acord de l’assemblea per tal que aqueta incorporació fos estatutàriament efectiva. Els assistents, per unanimitat, van aprovar la incorporació de Sonia Sintes Cucalón a la junta directiva de Fra Roger.

Després de l’assemblea, Sa Cooperativa del Camp de Menorca servirà un aperitiu menorquí, a les mateixes instal·lacions del CentreBit.

Aquí pots veure i descarregar-te l’acta de l’Assemblea: Assemblea socis 2017 Acta

Aquí pots veure un video amb més de 100 imatges de les activitats duites a terme per l’associació durant l’any 2016:

,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Translate »
A %d blogueros les gusta esto: